.st0{fill:#FFFFFF;}

Scrum Values czyli Wartości Scrum 

 3 września, 2018

Łukasz Bręk

Scrum Values. Czy jest w Scrumie coś bardziej oderwanego od procesu tworzenia oprogramowania niż Wartości Scrum?

 

Scrum Values, czyli bujanie w obłokach

Scrum Guide na swoich 18 stronach opisuje między innymi role, wydarzenia i artefakty.  Wszystko, co opisane jest w Scrum Guide możemy namacalnie wykorzystać w swojej pracy. Możemy np. utworzyć rolę Product Ownera, powierzyć ją konkretnej osobie i obserwować w jaki sposób pracuje. Istnieje więc możliwość empirycznej weryfikacji opisanych tam rzeczy.

Zespół Scrumowy przyjmując wartości zaangażowania, odwagi, skupienia, otwartości i poszanowania i postępując zgodnie z nimi, powołuje do życia filary Scruma – przejrzystość, inspekcja i adaptacja, tworząc atmosferę zaufania pomiędzy wszystkimi współpracującymi osobami. Członkowie Zespołu Scrumowego odkrywają te wartości i uczą się ich, pracując z wydarzeniami, rolami i artefaktami Scruma” – Scrum Guide

Z Wartościami Scrum, rzecz ma się inaczej. Wartości są rzeczą nieuchwytną i wynikają z określonych cech konkretnej osoby i sytuacji. Wartości, które wyznają poszczególne jednostki nie do końca są zależne od nas. I chociaż mamy na nie pewien wpływ, jest on mocno ograniczony.

W końcu, Scrum Values często są „wyśmiewane”. Komu z nas nie zdarzyło się pomyśleć o nich jako o kompletnie zbędnym elemencie metodyki. Również ja zaliczam się do tych ludzi, czego dowód znajduje się na naszym kanale YouTube w pierwszym filmie, który nagrałem z Tomkiem.

 

Powrót do rzeczywistości

Nie jestem szczególnie zadowolony z wspomnianego filmu. Rzecz, która na pewno zmieniła się od tamtego czasu to moje postrzeganie Wartości Scrum. Nie potrafię dziś odpowiedzieć na pytanie, z czego wynikało ówczesne spojrzenie. Od tamtego czasu minął jednak prawie rok, a kto nie zmienia swojego zdania, ten zwykle też się nie rozwija.

Dziś patrząc z innej perspektywy dostrzegam w 5 Wartościach Scrum jakąś głębię. Uważam, że niezwykle istotne jest, aby wszyscy uczestnicy procesu Scrum przynajmniej znali te wartości. Najlepiej by było, gdyby się z nimi identyfikowali.

Tak samo jak ważny w Agile jest Agile Mindset, tak samo ważne w metodyce Scrum są Scrum Values. I skoro bez Agile Mindset nie może być mowy o pracy w metodykach zwinnych, to analogicznie bez wartości Scrum nie powinno się pracować w Scrum.

Oczywiście, wszystko da się nagiąć. Można pracować w Scrum nie identyfikując się ze Scrum Values, ale czy na pewno będzie to praca zgodna z metodyką? Zastanówmy się, czy nie będzie to pierwszy element, który zgodnie z Broken Window Theory doprowadzi do powolnego zniszczenia Scruma.

 

5 Wartości Scrum

Zaangażowanie to dawanie z siebie wszystkiego w kontekście pracy w zespole deweloperskim, którego jesteśmy częścią. To uczestniczenie w wydarzeniach, wspólna budowa czy utrzymywanie artefaktów. Na szczęście konstrukcja metodyki wspiera to zaangażowanie w jasny i prosty sposób – poprzez samoorganizację. Nic nie działa bardziej motywująco do wykonania jakiegoś zadania, niż samodzielne wskazanie siebie jako odpowiedzialnego.

Odwaga to umiejętność jasnego i transparentnego powiedzenia sobie i innym, że coś nie działa, nie jest skończone czy nie będzie działało zgodnie z wymaganiami klienta. Odwaga to także umiejętność jasnego powiedzenia klientowi, że się myli. Odwagą będzie również transparentne wyrażanie swojego zdania podczas np. Sprint Retrospective, co ma przecież wpływ na życie zespołu, projektu i całej organizacji.

Skupienie to myślenie tylko o tym, co mamy do wykonania w bieżącym Sprincie. Nasze priorytety to Cel Sprintu, który ustaliliśmy razem. Nie powinniśmy wybiegać w przód, bo przecież kolejność wymagań w Backlogu Produktu może ulec zmianie, a przyszłe problemy mogą wcale nie wystąpić lub mogą zostać zidentyfikowane i zmitygowane na Sprint Retrospective.

Otwartość to gotowość na przyjęcie wszelkich bodźców i informacji jakie do nas docierają. Powinniśmy być otwarci na zmiany, bo przecież wszystko się zmienia. Bądźmy otwarci na konstruktywną krytykę pracy naszej i naszego zespołu. Przybliży nas to do osiągnięcia wysokiej jakości i poprawy rzeczy, które działają nie tak jak byśmy sobie tego życzyli. Powinniśmy być otwarci na wszystkich ludzi. A szczególnie na tych, z którymi pracujemy.

Poszanowanie to te wszystkie zachowania, które powodują respektowanie innych ludzi oraz ich przekonań i odmienności. Szanując siebie nawzajem budujemy środowisko, w którym osiągnięcie założonych celów czy analiza przyczyny niepowodzenia odbędzie się w sposób przyjazny i pozbawiony ataków. Poszanowanie to również postawa, dzięki której np. nie będziemy marnować zasobów klienta na budowę rozwiązania, z którego nie skorzysta.

 

Wartość „Wartości Scrum”

W filmie, o którym pisałem powyżej powiedzieliśmy, że Scrum Values po prostu są. Zastanawiając się jednak głębiej, odwiedzając różne organizacje czy analizując dotychczasową karierę zawodową mogę powiedzieć, że teza tamtego filmu jest kontrowersyjna.

Dla wielu z nas, faktycznie Wartości Scrum po prostu są. Dla wielu z nas są one na tyle oczywiste, że uważamy, że każdy z nas je posiada.  Zachęcam do zastanowienia się, czy postawa, którą reprezentujecie wpisuje się w tych 5 Wartości Scrum, o których pisze Scrum Guide.

Wiem, jak trudno rozmawia się z zespołami o Scrum Values. Sam jako Scrum Master czy Agile Coach stawałem przed sytuacjami, w których zespół odbierał Wartości Scrum jako bujanie w obłokach.

Jednak zespół będzie myślał o tym w taki sposób tak długo, jak Wy nie będziecie wierzyć, że za Scrum Values stoi coś więcej niż tylko oczywista oczywistość. Zacznijmy więc od siebie. Zastanówmy się i przeanalizujmy naszą postawę. A później… ruszmy na podbój świata o nazwie Zespół Deweloperski.

Łukasz Bręk


Your email address will not be published. Required fields are marked

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}