.st0{fill:#FFFFFF;}

Sprint Review, czyli Przegląd Sprintu 

 28 czerwca, 2018

Tomasz Dzierżek

Sprint review czyli Przegląd Sprintu, to jedno z pięciu (i pół) wydarzeń w Scrum. Jednocześnie jest ono tym, które z największym prawdopodobieństwem ma po prostu… złą nazwę.

Tekst został zaktualizowany w 2023 roku i chociaż wciąż odwołuje się do Scrum Guide’a 2017, to są ku temu dobre powody. Wiedza w nim przedstawiona jest zgodna z najnowszą wersją Scrum Guide.

 

Czym jest Sprint Review?

Sprint Review to wydarzenie Scrum, które jest kwintesencją podejścia inspect and adapt. To na nim sprawdzamy bowiem, jak nam poszedł kończący się właśnie Sprint oraz dostosowujemy Product Backlog do zmieniających się planów oraz tego co się właśnie zadziało. Podsumować można to w jednym zdaniu: w ramach Przeglądu Sprintu mówimy o tym co zrobiliśmy i o tym, co zaraz będziemy robić.

W temacie podstaw, warto wspomnieć że to Product Owner jest odpowiedzialny za jego organizację i zaproszenie wszystkich potrzebnych osób. Sprint Review nie ma bowiem niewiele sensu bez interesariuszy, którzy mogą nam powiedzieć, czy to co zrobiliśmy do tej pory jest  dobre złe oraz o zmieniających się okolicznościach mających wpływ na nasz backlog. Nie znaczy to jednak, że to PO prowadzi całe to wydarzenie! Aktywny udział biorą w nim także Deweloperzy.

Jeżeli już o uczestnikach mowa, to warto podkreślić, że obecny jest na nim cały Scrum Team. To oznacza, że Scrum Master jest zwarty i gotowy do tego, aby wesprzeć to wydarzenie i facylitować je w miarę potrzeb. Z kolei cały zespół jest nam potrzebny po to, żeby pokazywać co zostało zrobione, rozwiewać wątpliwości, odpowiadać na pytania, ale też z pierwszej ręki usłyszeć o tym, jak nasza nasza praca jest odbierana.

 

Jak przebiega Sprint Review?

W starych dobrych czasach, kiedy Scrum Guide liczył więcej niż 13 stron, w części poświęconej Sprint Review znajdowała się proponowana agenda. Idealnie sprawdza się ona i dziś. Szczególnie dotyczy to nowych zespołów, które potrzebują więcej wsparcia odnośnie tego, jak niektóre elementy Scruma powinny wyglądać. Niestety, ta agenda zniknęła z  podręcznika wiele lat temu, co powoduje że wiele osób zapomina o drugiej części Sprint Review, czyli o tym „co będziemy wkrótce robić”.

Na szczęście możecie na nas liczyć, oto i „zapomniana” agenda Sprint Review rodem z 2017:

“Przegląd Sprintu obejmuje następujące punkty:

  • Obecni są Zespół Scrumowy oraz kluczowi interesariusze zaproszeni przez Właściciela Produktu.
  • Właściciel Produktu wyjaśnia, które elementy Backlogu Produktu zostały „Ukończone”, a które nie.
  • Zespół Deweloperski omawia, co poszło dobrze w trakcie Sprintu, jakie napotkano problemy oraz jak te problemy rozwiązano.
  • Zespół Deweloperski prezentuje „Ukończoną” pracę i odpowiada na pytania dotyczące Przyrostu.
  • Właściciel Produktu omawia Backlog Produktu w jego aktualnej postaci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przewiduje prawdopodobny termin zakończenia prac, biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy.
  • Cała grupa wspólnie omawia kolejne kroki. W ten sposób Przegląd Sprintu dostarcza wartościowego wkładu w następujące po nim Planowanie Sprintu.
  • Dokonuje się przeglądu tego, jak rynek lub potencjalne zastosowanie produktu mogły się zmienić i co w tej sytuacji jest najbardziej wartościową rzeczą do zrobienia.
  • Rewiduje się czas, budżet, potencjalne możliwości i uwarunkowania rynkowe dla kolejnego przewidywanego wydania produktu.” – Scrum Guide 2017

Powyższa agenda to oczywiście propozycja/sugestia. Z jakiegoś powodu została ona usunięta przez autorów Scruma, ale w dalszym ciągu wydaje mi się że jest to świetny punkt wyjścia dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak „podręcznikowo” zrobić Sprint Review

 

Sprint Review to nie Demo!

Chyba najczęstszym błędem, jaki jest popełniany przy okazji Sprint Review, jest skupienie się tylko i wyłącznie na tym co zostało zrobione. Powoduje to że Sprint Review zamienia się tylko i wyłącznie w spotkanie, na którym raportujemy postęp bądź też przedstawiamy status prac. To nie to! Ideą Sprint Review jest podejmowanie na nim decyzji odnośnie dalszych kierunków rozwoju produktu!

Hasło „Sprint Review to nie Demo” powinno się znaleźć na wszystkich scrumowych sztandarach. „Demo” sugeruje relację jednostronną, gdzie mamy osoby prezentujące oraz biernych odbiorców. „Demo” sugeruje też, że chcemy tylko i wyłącznie coś pokazać, natomiast jak widzimy z przykładowej agendy, „demo” jest tylko i wyłącznie jednym z wielu elementów udanego Sprint Review.

Przegląd Sprintu to tym bardziej nie jest status, który służy tylko i wyłącznie do zaraportowania postępów w pracy. To nie jest spotkanie “dla kogoś”. Review to ma być wspólna praca Scrum Teamu i Interesariuszy. Zresztą, zerknijmy ponownie do starego Scrum Guide’a:

“Rezultatem Przeglądu Sprintu jest zaktualizowany Backlog Produktu, pokazujący, które elementy prawdopodobnie zostaną zaplanowane na kolejny Sprint. Ponadto Backlog Produktu może zostać generalnie zmieniony w taki sposób, aby wykorzystać nadarzające się okazje.” – Scrum Guide 2017

 

Jeszcze jedna definicja

Jeśli komuś jeszcze za mało informacji o Sprint Review, to ponownie zachęcam do lektury Scrum Guide’a z 2017 roku. Moim zdaniem o wiele lepiej opisuje on poszczególne aspekty Scruma, a w temacie Review jest po prostu wręcz nieoceniony. Stąd i wszystkie te cytaty – kiedyś wystarczyło zerknąć do Scrum Guide, a dziś trzeba posiłkować się blogami takimi jak ten.

„Przegląd Sprintu jest organizowany na zakończenie Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostosowania Backlogu Produktu. Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Scrumowy i interesariusze wspólnie analizują to, co zostało ukończone w Sprincie. Na tej podstawie oraz na podstawie zmian wprowadzonych do Backlogu Produktu w trakcie trwania Sprintu, uczestnicy spotkania wspólnie rozważają, co mogłoby być wykonane w następnej kolejności, aby zoptymalizować wartość. Przegląd Sprintu jest nieformalnym spotkaniem roboczym, a nie spotkaniem statusowym. Prezentacja Przyrostu ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej i pobudzenie współpracy.” – Scrum Guide 2017

Jeżeli na Twoim Sprint Review nigdy nie są podejmowane żadne decyzje, ani dokonywane żadne zmiany, to jest to po prostu marnowanie czasu. Review jest po to, żeby szybko zebrać cenne informacje zwrotne. Jest po to, żeby usłyszeć “tego już dalej nie rozwijajcie” albo “z tych rzeczy, które zrobiliście, to pracujcie dalej nad pierwszą”. To tu chcemy się dowiedzieć, że “nie o to nam chodziło”.

Nie przychodzimy na Sprint Review po to, żeby się pochwalić, ani po to, żeby cokolwiek pokazać. My chcemy wiedzieć, jak lepiej budować wartość naszego rozwiązania. I chcemy umieć tak zaplanować kolejny Sprint, żeby zrobić to, co jest w tym momencie najważniejsze. A to często zmienia się w trakcie Sprintu. Czasami z powodów zewnętrznych albo dlatego, że dowiadujemy się więcej o wymaganiach i samym rozwiązaniu.

 

Jak właściwie uzyskać informację zwrotną na Sprint Review?

Do uzyskania właściwych informacji zwrotnych (feedbacku) na Sprint Review potrzebujemy zaprosić właściwych Interesariuszy. Właściwych, czyli takich, którzy mogą nam coś powiedzieć o odczuciach względem skończonych funkcjonalności, o zmieniającym się rynku i potrzebach i o otoczeniu biznesowym.

Najwięcej o prezentowanym rozwiązaniu odpowiedzą nam użytkownicy końcowi. Nie bójmy się dać im dostępu do naszych rozwiązań odpowiednio wcześniej i poprosić ich o opinię. Prawdę mówiąc, osobiście robiłbym to jeszcze w trakcie Sprintu, kiedy możemy wprowadzać zmiany do rozwiązania. Ale szybkie “poklikanie” na Review przez osoby trzecie jest bardziej wartościowe niż przejście przez nas ścieżki wskazanej przez testera.

O otoczeniu biznesowym i zmieniających się potrzebach powinien wiedzieć Product Owner, ale o wiele lepiej jest to usłyszeć od klienta/zamawiającego lub od sponsorów. PO pracuje z nimi ręka w rękę cały czas. W dobrym Zespole Scrumowym nieustannie kontaktujemy się z ekspertami, klientem czy osobami “z biznesu”. Ale to na Review jesteśmy wszyscy razem i możemy się lepiej zrozumieć.

Bo o to chodzi we właściwie przeprowadzonym Sprint Review – o wzajemne zrozumienie potrzeb i o zaktualizowanie Product Backlogu. Pokazanie co udało nam się zrobić, prezentacja produktu, pochwalenie się zrealizowanym Celem Sprintu – to tylko drogi do osiągnięcia tego celu.

 

Tematykę Sprint Review i innych scrumowych wydarzeń poruszamy w jeszcze większych szczegółach na naszych szkoleniach Scrum i Agile.

Tomasz Dzierżek


21+ lat doświadczenia w IT, 13+ lat doświadczenia w Scrum i agile, PSM I-III, konsultant zwinnych procesów i zespołów, Agile Coach, trener

Your email address will not be published. Required fields are marked

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}