.st0{fill:#FFFFFF;}

Kim jest interesariusz na projekcie zwinnym? 

 20 lipca, 2018

Łukasz Bręk

Interesariusz bywa zwany czasami „biznesem”. Interesariusz to po prostu osoba bezpośrednio zainteresowana rezultatami pracy naszego zespołu deweloperskiego, czyli inkrementem. Jaką rolę odgrywa w metodykach zwinnych?

 

Kim jest interesariusz?

Jest bardzo dużo określeń na grupę ludzi, którzy odpowiedzialni są za zgłaszanie wymagań i ich uszczegóławianie. Prócz „interesariusza” i „biznesu” do głowy przychodzi chociażby SME (ang. Subject-Matter Expert). Kto kryje się pod tą rolą?

„Specjalista w danej tematyce, osoba która sprawnie zarządza i rozwija domenę wiedzy” – Wikipedia

Interesariusz nie będzie szeregowym pracownikiem. Będzie to osoba posiadająca określone kompetencje w domenie projektu, potrafiąca odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji elementów backlogu produktu.

Ponadto, będzie pośrednio lub bezpośrednio użytkowała wytworzony przez nasz zespół przyrost.  Osoba ta będzie zatem posiadała skin in the game, będzie bezpośrednio zainteresowana tym, w jaki sposób zrealizowana zostanie User Story.

 

Relacje

Interesariusze mają oczywiście swoje miejsce w zwinnych metodykach. Mogą być oni częścią zespołu deweloperskiego, bo powinien on posiadać wszystkie kompetencje niezbędne do realizacji wymagania. Mogą, ale nie muszą.

Jeśli interesariusze są poza zespołem, to stanowią dla niego pełne wsparcie poprzez odpowiedzi na potencjalnie pojawiające się pytania wyjaśniające czy precyzujące istotę realizowanego wymagania. A przynajmniej tak być powinno.

Zgodnie ze Scrum Guide, osobą odpowiedzialną za kontakt z interesariuszami jest Product Owner. To on, jak już pisaliśmy, zbiera wymagania i zna intencje osób, które je definiują. Ponieważ PO jest rolą jednoosobową, a nie komitetem, nie zawsze podoła wszystkim kontaktom i rozmowom z „biznesem”. Stąd właśnie możliwość bezpośredniego kontaktu interesariuszy z zespołem deweloperskim.

Ta relacja, przy umiejętnym jej prowadzeniu, przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Nie ma nic lepszego niż bezpośrednia informacja zwrotna od osób zainteresowanych losami naszego backlogu.

Feedback, o którym piszę w naszej ulubionej metodyce Scrum zbierzemy podczas Sprint Review. Podręcznikowo, będzie to jedyne spotkanie, podczas którego biznes ma kontakt z osobami realizującymi wymagania.

 

Złe praktyki

Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Co więcej, każdy z nas ma silną potrzebę osiągnięcia założonych celów. Czasami pokusa ich osiągnięcia będzie nie do odparcia, co może prowadzić do destrukcyjnych zachowań.

Może się zdarzyć, że biznes, z pominięciem Product Ownera, zacznie wywierać bezpośredni nacisk na zespół deweloperski co do zakresu i kierunku realizowanych wymagań. Doprowadzić do może do swoistego dysonansu poznawczego. Zespół nie będzie wiedział, której ze stron ma słuchać i którą wersję wymagania ma realizować.

Powyższa sytuacja nie będzie wielkim problemem, jeśli zespół posiada doświadczonego Scrum Mastera, potrafiącego zareagować we właściwy sposób. Gorzej, jeśli tego Scrum Mastera nie ma lub jest on osobą znaną tylko z tego, że piastuje takie stanowisko. Powinniśmy więc być świadomi tej sytuacji i bronić się przed nią już przy pierwszych zauważonych symptomach.

Innym przykładem popularnych złych praktyk będzie brak kompetentnych osób po stronie biznesu mogących wskazać kierunek projektowanego rozwiązania. W tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że wytworzony przyrost oprogramowania nie będzie spójny z wizją zamawiającego.

 

Oczekiwania

Dobra, zdrowa relacja na płaszczyźnie interesariusz – Scrum Team jest tym, czego potrzebujemy i do czego z całych sił powinniśmy dążyć. Relacja ta pomoże nam osiągnąć cel naszego projektu przy jednoczesnej maksymalizacji jego wartości. To powinno być nadrzędnym celem, dla którego pracujemy.

Inaczej relacja ta ma szansę układać się jeśli zespół deweloperski będzie zespołem zewnętrznym, bez bezpośrednich relacji z interesariuszami a inaczej, jeśli zespół deweloperski składa się np. z bezpośrednich podwładnych interesariusza.

Czego więc powinniśmy oczekiwać i do czego powinniśmy dążyć? Szanujmy siebie nawzajem, połączmy siły aby wspólnie osiągnąć to, co powinno być dla nas wartością nadrzędną. Wspólne działanie na rzecz osiągnięcia celu sprintu czy projektu jest istotne, żeby nie powiedzieć najistotniejsze.

Łukasz Bręk


15 lat doświadczenia w IT, 8 lat doświadczenia w metodykach zwinnych, PSM, PSPO, Scrum Master zespołów zwinnych, Product Owner, analityk biznesowy/systemowy, Agile Coach, trener Scrum.
Swój warsztat szlifował na projektach waterfallowych, dziś skupiony wokół zwinnego dostarczania Produktu.

Your email address will not be published. Required fields are marked

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}