„Garbage In, Garbage Out” to powiedzenie, które powstało w oparciu o nazwy systemów kolejkowych takich jak FIFO i LIFO. Nasz dzisiejszy bohater dotyczy jednak czegoś zupełnie innego, a jego znaczenie wykracza poza informatykę.

Czytaj dalej...
Garbage In, Garbage Out